شرکت سینا ماشین در صورت نیاز خریداران محترم فن ها را مطابق استاندارد API 673 طراحی و تولید می نماید.

این استاندارد برای فن های مورد استفاده در صنایع نفت و پتروشیمی به کار می رود و در موارد دیگر نیز در صورت نیاز شرکت خریدار، شرکت سینا ماشین فن را مطابق استاندارد فوق طراحی و تولید می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد کنید

شما می توانید از برچسب ها و ویژگی های <abbr title = "HyperText Markup Language "> HTML </ abbr> استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*