فن های مخصوص صنعت سیمان

فن های مخصوص صنعت سیمان

شرکت سینا ماشین از ابتدای تاسیس خود همکاری نزدیکی را با صنایع کشور داشته و این همکاری در طول زمان گسترش یافته است. هم اکنون فن های ساخته شده توسط شرکت سینا ماشین در بخش های مختلف کلیه کارخانجات سیمان کشور در حال کار می باشند.

شرکت سینا ماشین در زمینه طراحی و ساخت فن های جدید و هم چنین در زمین     ه تامین پروانه یدکی فن های سازندگان خارجی در صنایع سیمان فعالیت می کند.

از جمله تولیدات مهم شرکت سینا ماشین در صنایع سیمان کشور طراحی و ساخت فن های بگ هاوس می باشد که این فن ها با طراحی این شرکت و به همراه تست عملکرد (دبی و فشار) مطابق استاندارد های بین المللی تحویل می گردند.