فن های فشار بالا

فن های فشار بالا

شرکت سینا ماشین از ابتدای تاسیس خود اقدام به طراحی و تولید فن های با فشار بالا نموده است، این گونه فن ها در مصارف انتقال مواد به کمک هوا، جارو برقی های صنعتی، سوپر شارژ کارخانه های اکسیژن، تصفیه فاضلاب، هوادهی استخر ها و دریاچه ها، هوا دهی مواد مذاب و فرآیند تغلیظ مواد معدنی بکار می روند.

شرکت سینا ماشین فن های فشار بالا را با دبی های مختلف تا فشار 5000 میلی متر ستون آب از نوع 2 طبقه و فشار های بالاتر با بلوئر های چند طبقه (تا 9 طبقه)(Multi stage blower) تولید می نماید.