فن های سیرکولاسیون هوای داغ کوره ها

فن های سیرکولاسیون هوای داغ کوره ها

فن های سانتریفوژ و اکسیال سیرکولاسیون هوای داغ تا 800 درجه سانتی گراد توسط شرکت سینا ماشین طراحی و ساخته می شود.

این فن ها در کوره های عملیات حرارتی تولید قطعات نیروگاهی نظیر ژنراتور، کوره عملیات حرارتی کپسول های CNG، کوره های عملیات حرارتی تولید فنر های سنگین خودرو به کار می روند.

پروانه و شافت این نوع فن ها از جنس استیل مقاوم به حرارت AISI 310 ساخته می شود.