فن های سانتریفوژ

فن های سانتریفوژ

شرکت سینا ماشین فن های سانتریفوژ را برای مصارف صنعتی و تهویه مطبوع طراحی و تولید می نماید.

این فن ها در صنایعی نظیر فولاد، معادن، صنایع شیمیایی، پتروشیمی و نفت، صنعت سیمان، صنایع چوب، صنایع آرد و نیروگاهها مورد استفاده قرار می گیرند.

محدوده تولید فن های شرکت سینا ماشین از دبی 360 متر مکعب در ساعت تا 000/200/1 متر مکعب در ساعت می باشد.

فن های سانتریفوژ تولید شده توسط شرکت سینا ماشین از نوع یک طرف مکش و دو طرف مکش (دو طرفه) می باشند.

محدوده فشارهای تولیدی این گونه فن های سانتریفوژ ما بین 50 تا 2500 میلی متر ستون آب می باشد.