فن های استنلس استیل

فن های استنلس استیل

شرکت سینا ماشین سال های طولانی به کار طراحی و ساخت فن های استنلس استیل اشتغال دارد، فن های استنلس استیل در مواردی که هوا آلوده به مواد شیمیایی خورنده نظیر اسید، باز و غیره بوده و یا دمای گاز عبوری از فن بیش از 400 درجه سانتیگراد باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

استنلس استیل به کار رفته در فن های تولیدی توسط این شرکت از جنس AISI 304 ، AISI 316 ، AISI 321 ، AISI 316L می باشند.

در موارد ویژه پروانه فن های تولیدی این شرکت از جنس استنلس استیل دوپلکس (Duplex steel) ساخته می شوند.