شیر های تغییر جهت جریان هوا (Diverter Valve) :

شیر های تغییر جهت جریان هوا (Diverter Valve) :

شرکت سینا ماشین شیر های تغییر جهت جریان هوا را در سیستم های انتقال به کمک هوا به منظور استفاده در صنایع لعاب کاشی و سرامیک، آرد، صنایع سیمان و کلیه صنایعی که نیاز به انتقال مواد به کمک هوا دارند، طراحی و تولید می نماید.

سایز و ابعاد شیرهای تولیدی توسط شرکت سینا ماشین از 50 تا 500 میلی متر می باشد.