تست عملکرد فن ها مطابق استانداردهای بین المللی

تست عملکرد فن ها مطابق استانداردهای بین المللی

شرکت سینا ماشین فن های ساخته شده توسط خود را از نظر عملکرد (دبی و فشار) مطابق با استانداردهای بین المللی تست می نماید و این تست ها مطابق با استانداردهای AMCA 210 (ASHREA 51) و ISO5801 انجام میگردند.

از دیگر خدمات شرکت سینا ماشین تست عملکرد فن ها در محل نصب برای سایر سازندگان فن می باشد، این تست ها بر طبق استانداردهای AMCA 230-90 و AMCA 803-2003 و همچنین ISO 5802 انجام می پذیرند.

در بسیاری از موارد اختلاف بین خریداران و سازندگان فن، شرکت سینا ماشین با ارائه روش های اندازه گیری عملکرد فن ها توانسته است مساله را بصورت علمی و قابل اعتماد نهایی نماید.