بار ریز تحت فشار Blow-Through Rotary Valve

بار ریز تحت فشار Blow-Through Rotary Valve

بار ریز های تحت فشار به منظور کار در سیستم های انتقال مواد به کمک هوا به کار می روند.

در این گونه بار ریز ها مواد از قسمت بالا به داخل بار ریز ریخته شده و از قسمت پایین توسط خط انتقال به کمک هوا منتقل می گردد.

بار ریز های تحت فشار در صنایعی نظیر آرد، غلات، مواد غذایی و غیره کاربرد دارد.

شرکت سینا ماشین بار ریز های تحت فشار را در ظرفیت های از 2 تا 30 تن در ساعت طراحی و تولید می نماید.